Rabobank OPE Nt architect

Wij zijn veelzijdig, betrokken, daadkrachtig en durven te prikkelen!

Wie zijn wij, waar staan we voor en bovenal wat maakt ons anders dan andere evenementenbureaus? Waarom kies je voor Grand Canyon Events? Onze kernwaardes geven antwoord op al deze vragen.


Nieuwsgierig geworden? We vertellen je meer onder het genot van een bakje koffie!

Onze kernwaardes

Veelzijdig

Ruim 25 jaar aan kennis en expertise op het gebied van (evenementen)organisatie.

Van internationale congressen tot grootse bedrijfsopeningen en van de uitvoering van VVV Gouda tot een publieksevenement als de Goudse IJsbaan. Projecten die ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken lijken te hebben, maar in de kern verbonden zijn door projectmanagement. Geen doelgroep of branche is ons onbekend.

Ook als team zijn wij veelzijdig! Zowel wat betreft onze specialisaties als onze persoonlijkheden. Met projectmanagers, conceptdenkers, in-house vormgevers en specialisten op het gebied van veiligheid en regelgeving bieden we een totaalpakket voor onze klanten en bieden we een ongekende flexibiliteit.

Betrokken

Wij geloven in teamvorming, zowel binnen ons bedrijf als met onze opdrachtgevers, partners en leveranciers.

Zonder samenwerking geen succesvol eindresultaat. We zoeken altijd de verbinding, gaan naast onze opdrachtgever staan, verplaatsen ons in het bedrijf en de doelstellingen van het project en zorgen ervoor dat we samen tot het gewenste resultaat komen. We zijn toegankelijk, zoeken het persoonlijke contact graag op. We (be)leven mee!

Grand Canyon Events is lokaal betrokken en heeft een Gouds hart. Met als resultaat een sterk regionaal netwerk van lokale leveranciers waar we blind op kunnen vertrouwen, die dezelfde kwaliteit nastreven als wij en mee bewegen met de onvoorspelbaarheid van elk project.

Daadkrachtig

Wij voegen daad bij woord, zijn doortastend, oplossingsgericht en houden altijd het resultaat voor ogen.

Loopt het anders dan voorzien? Dan passen we het plan aan en zetten onze schouders er nog eens extra onder. We zijn volhardend en zetten door totdat we er zijn. Korte deadlines? Kom maar op! Wij boksen het voor elkaar!

Met onze concepten en ideeën weten we je te raken. We bewegen mee, maar als het nodig is geven we richting, hakken we knopen door en nemen we je bij de hand om verder te gaan. We gaan vakkundig en efficiënt te werk, professionaliteit is een vanzelfsprekendheid.

Prikkelend

Wij durven te prikkelen! We dagen uit, verrassen, raken, leggen ons hart erin, zijn scherp waar nodig en tonen lef.

We houden van leven in de brouwerij, een project moet bruisen! Humor en plezier zijn onlosmakelijk met ons (werk) verbonden.

Geen project of evenement is hetzelfde en verdient daarom onze onverdeelde aandacht en toewijding. We zijn altijd op zoek naar verbetering, aanscherping en vernieuwing. Dit lukt alleen door te prikkelen; onszelf, de opdrachtgever én de leveranciers. Waarom? Alleen zo komen we tot het beste eindresultaat!